Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

13,Temmuz 2021 Salı 21:39:42

BÜP Nedir?
Bitkisel Üretim Projesi, toprağı işlemek, tohum ekmek, toprağı sulamak,bitkileriyetiştirmek, zararlılardan ve yabani otlardan korumak, hasat etmek, tahıl harmanlamak, hayvan beslemek ve ürünleri sınıflandırmak, paketlemek ve pazarlamak konusunda birçok başlığı içeren bir projedir.

Projenin Gerekçesi
Bölgenin sahip olduğu coğrafi koşullar ve iklim şartları sonucunda kısıtlı kalan tarımsal ürün çeşitliliği ve veriminin yanı sıra tarım arazisi varlığının küçük parçalar halinde kullanılıyor olması tarım sektöründeki üretkenlik ve verimliliği azaltmaktadır. Bununla birlikte, yükseltinin bölgenin diğer illerine kıyasen daha düşük olduğu iller başta meyve ve sebze üretimi olmak üzere önemli bir potansiyel ihtiva etmektedir. Bu sebeple bitkisel üretim potansiyeli olan illerde bitkisel üretim altyapısını geliştirmek önem arz etmektedir. Bölgede bitkisel üretimde teknolojinin kullanımı ve alternatif ürünlerin üretimi teşvik edilerek üretimin artırılması gerekmektedir.

Projenin Amacı
Doğu Anadolu Bölgesi, genel itibariyle ana ekonomik sektörü tarım üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesinde bitkisel ürünlerde üretimin, verimliliğin ve çeşitliliğin artırılması, modern teknolojiye dayalı üretimin teşvik edilmesi, bitkisel üretimin, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunun sağlanması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi
Proje, DAP Bölgesi’nde yer alan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Sivas, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinde yer alan çiftçilerimiz ve bu çiftçilerimizin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı çiftçi örgütleri projenin nihai hedef kitlesidir.

Projenin Hedefleri
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin hedefi, bölge ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede ürünün istenilen yer ve zamanda pazara sunulabilmesi, sektöre hizmet verenlerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilerek refah düzeylerinin yükseltilmesi, doğal koşullara bağımlılığın azaltılması yanında doğal kaynakların korunması, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayarak çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen tekniklerin kullanılması, dolayısıyla üretimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesidir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu hedeflere ulaşılabilmesi adına yem bitkilerinde verimliliğin artırılması, havza bazlı üretim deseni oluşturulması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve yöresel ürünlerin etkin bir şekilde pazarlanması hedeflenmektedir.

Proje, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tüm Destekler


Diğer Destekler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :