Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projeleri

13,Temmuz 2021 Salı 21:58:05

Projenin Gerekçesi
DAP Bölgesi’nde gerek ekonomik gerekse sosyal nedenlerle kısıtlı olan kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklere çocukların ve gençlerin erişimini sağlamak; bu tür faaliyetlere olan ilgi ve katılımlarını artırmak amacıyla yerel dinamikleri harekete geçirecek kültür, sanat, spor ve bilim alanındaki projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Öte yandan bölgesel gelişme farklarının azaltılmasına yönelik yapılan yatırımların etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için beşeri sermayenin geliştirilmesi gerektiği, beşeri sermayeye yatırım yapılmadan yapılan diğer yatırımların etkisiz kalacağı bilinmektedir.
Bu program ile öncelikle çocukların ve gençlerin kültür, sanat, bilim ve spor alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere daha kolay bir şekilde, huzurlu ve güvenli ortamlarda ulaşmaları sağlanacak ve onlar için keyifli, güvenli ve gelişimlerini destekleyen ortamlar oluşturulacaktır.

Projenin Amacı
Bölge illerinde kısıtlı olan kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklere çocukların ve gençlerin erişimini sağlayarak onların bu tür faaliyetlere olan ilgilerini artırmak ve katılımlarını sağlamak ayrıca tarihi ve kültürel değerlerin korunarak yeni nesillere aktarılması ve özellikle 18 yaş altı bireylerde beşeri ve sosyal sermaye niteliğinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ve teşvik edilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi
Çocuklar ve Gençler

Projenin Hedefleri
Gençlerin ve çocukların hayal etme, merak etme, ilgi duyma, keşfetme, tasarlama, üretme ve uygulama yeteneklerini geliştirebilecekleri ve rahatlıkla kullanabilecekleri ortamların sağlanması,
Bölgede yetenekli sporcu alanında iyi bir kapasite inşa etmek amacıyla sportif faaliyetlerin desteklenmesi,
Zorunlu eğitim çağındaki bireylerin okuma ve yazma kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesi,
Gençlerin ve çocukların musiki, tiyatro, sinema fotoğraf, resim, Türk İslam sanatları, mimari(yapı sanatı) alanlarında yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacak faaliyetler ve ortamların sağlanması hedeflenmektedir.

Proje, Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.
Tüm Destekler


Diğer Destekler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :