Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

13,Temmuz 2021 Salı 20:22:53

Projenin Gerekçesi
Hayvancılık sektörü, ülke ekonomisini geliştiren, birim yatırımda yüksek katma değer oluşturan ve düşük maliyet ile istihdam sağlayan bir sektördür. Doğu Anadolu Bölgesinin sahip olduğu geniş meralar bölgede hayvancılığı ön plana çıkarmakta ve bölgenin bu sektör üzerine yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Ancak bölgedeki hayvancılık faaliyetleri eski yöntemlerle ve yapılmakta mevcut potansiyelinin etkili bir şekilde kullanılamamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hayvancılık sektöründe altyapı sorunlarının giderilmesi ve ölçek ekonomisine uygun hayvancılık faaliyetlerinin sağlanması için; kırsal alanların mevcut durumunun iyileştirilmesi, işletmelerde üretim ve verim artışlarının sağlanması, gelir ve rekabet güçlerinin artırılması, tarım sanayi entegrasyonunun sağlanması, istihdam imkânlarının artırılması, kırsal çevrenin korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konuları bu yatırımın doğmasına neden olmuştur.

Projenin Amacı
Doğu Anadolu Bölgesi, genel itibariyle ana ekonomik sektörü tarım üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvansal ürünlerde üretimin, verimliliğin artırılması, ölçek ekonomisine uygun işletmelerin oluşturulması, modern teknolojiye dayalı üretimin teşvik edilmesi, hayvansal üretimin ve sanayi sektörü ile entegrasyonunun sağlanması, doğal ve biyolojik kaynakların korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedef Kitlesi
Proje, DAP Bölgesi’nde yer alan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Sivas, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinde yer alan hayvancılık sektörü içerisinde olan üreticilerimiz ve bu üreticilerimizin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı üretici örgütleri projenin nihai hedef kitlesidir.

Projenin Hedefleri
Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesinin hedefi, bölgede önemli bir potansiyele sahip olan meraların etkin bir şekilde kullanılabilmesinin sağlanması, bölge ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek miktarda ve kalitede hayvansal ürünün pazara sunulabilmesi, sektöre hizmet verenlerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilerek refah düzeylerinin yükseltilmesi, doğal koşullara bağımlılığın azaltılması yanında doğal kaynakların korunması, üretim faktörlerinin etkin kullanılmasını sağlayarak insana, hayvana ve çevreye zarar vermeyen tekniklerin kullanılması, dolayısıyla üretimin artırılması ve kalitenin yükseltilmesidir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu hedeflere ulaşılabilmesi adına bölgede et, süt ve süt ürünlerinde katma değerin artırılması ve pazarlanması, arıcılık faaliyetlerinin artırılması ve bölgede büyük bir potansiyele sahip meraların etkin bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Proje, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.
Tüm Destekler


Diğer Destekler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :