Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması Projesi

13,Temmuz 2021 Salı 22:02:45

Projenin Gerekçesi
Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu zengin ve köklü bir geçmişten günümüze gelen önemli tarihi yerleşim yerlerinin ev sahibidir. Bu alanların sahip olduğu dokuyu ortaya çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak ve turizme kazandırmak amacıyla bütüncül bir yaklaşım içeren projelerin ortaya konması gereği hâsıl olmuştur.

Projenin Amacı
Tarihi dokunun bütüncül olarak korunmasıyla ilgili kuruluşların yürüttükleri/yürütecekleri rölöve, restorasyon, restitüsyon ve sokak sağlıklaştırma vb. projelerde senkronizasyonu sağlayıp tarihi dokunun kültür ve sanat hayatının merkezi haline gelmesini sağlamaktır.

Projenin Hedef Kitlesi
Tarihi Doku

Projenin Hedefleri
  • Tarihi kentlerin canlandırılarak ekonomiye ve turizme kazandırılması,
  • Tarihi dokunun bütüncül olarak korunması,
  • Tarihi bölgelerin kültür ve sanat hayatının merkezi haline gelmesi,
  • Bölgenin kendine has tarihi, doğal ve kültürel yapısını ön plana çıkarmaya ve bu değerleri turizm sektörüne kazandırılması.

Proje, Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.
Tüm Destekler


Diğer Destekler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :