Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi

13,Temmuz 2021 Salı 21:49:01

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) Nedir?
Kırsal alanda yaşayan halkın yaşam kalitesinin yükselmesinde yardımcı olacak bilgileri insanlara iletme ve bunları kendi yaşamlarında etkili bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan okul dışı bir eğitim sistemi veya eğitimsel bir süreçtir.
Başka bir tanımlama ile TEYAP, tarımsal üretimi artırmak ve tarımsal siyasetin objektifini sağlamak amacı ile modern ve bilimsel çalışma teknolojilerinin araştırma sonuçlarını üreticilerin kullanabileceği formlara uyarlamak şeklinde tanımlanır.

Projenin Gerekçesi
Dünya nüfusunun sürekli arttığı günümüzde kaliteli ve dengeli beslenme ülkelerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle son yıllarda etkisini daha çok hissettiğimiz küresel ısınma ile birlikte tarımsal üretimdeki istikrarsızlık ve bilinçlenmenin artması beslenmeye verilen önemi artırmıştır. Günümüz dünyasında insanoğlunun beslenebilmesi ancak tarım sektörünün etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesiyle mümkün olacaktır.
Tarımsal eğitimin artırılması, yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması tarımı ve dolayısıyla kırsal kesimde yaşayan toplumun gelişimi açısından son derece önemlidir. İşletmelerde üretim maliyetlerini düşürmenin bir yolu da maliyetler üzerinde etkili olan yanlışları gidermek, bilgi ve becerileri kazanmak olup bu durum kuşkusuz kısa dönemde ekonomik karlılığa, uzun dönemde de toplumun yaşam koşullarını iyileştirmeye, sektörün sürdürülebilirliğine gelir seviyesinin yükselmesine ve verimliliğin artmasına yardımcı olacaktır.

Projenin Amacı
Doğu Anadolu Bölgesi, genel itibariyle ana ekonomik sektörü tarım üzerine yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal üretimde üretkenliğin, verimliliğin, katma artırılmasını ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Başkanlığımız çalışma alanındaki kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Projenin Hedef Kitlesi
Proje, DAP Bölgesi’nde yer alan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Sivas, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerinde yer alan çiftçilerimiz ve bu çiftçilerimizin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı çiftçi örgütleri projenin nihai hedef kitlesidir.

Projenin Hedefleri
  • Tarımsal eğitimin artırılması
  • Tarımsal yeniliklerin etkili bir biçimde kullanılabilmesini sağlanması
  • Tarımda örgütlenmenin sağlanması ve birlikte hareket edebilme kapasitesinin artırılması
  • Tarımda üretkenlik verimlilik ve katma değerin artırılarak sürdürülebilirliğin sağlanması

Proje, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Tüm Destekler


Diğer Destekler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :