Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

KUDAKA 2021 YILI SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ALTYAPI PROGRAMI-2 İLANI

12,Ağustos 2021 Perşembe 15:16:58

KUDAKA 2021 YILI SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ALTYAPI PROGRAMI-2 İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/08/2021 tarihi itibari ile Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’yi ilan etmiştir.
Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi20.000.000 TL’dir.
Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ye Bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.
Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar
200.000,00 TL
Azami Tutar
1.500.000,00 TL
Proje başvuruları 24/09/2021 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 24/09/2021 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır.
Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 01/10/2021 saat 18.00’a kadar e-imza ile imzalanması esastır.
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 01/10/2021 saat 18.00’a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA’ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 2 detayları:
Programın Adı
SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
ALTYAPI PROGRAMI-2
Referans Numarası
TRA1/21/REKABET2
Programın İlan Tarihi
06/08/2021
Programın Bütçesi
20.000.000 TL
Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı
Azami 4 adet
Destek Alınabilecek Proje Sayısı
Azami 2 adet
Programın Genel Amacı
Bölgede öne çıkan turizm, tabi kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması.
Programın Özel Amacı
Bölgenin turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğinin arttırılması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması.
Programın Öncelikleri
Öncelik 1:Turizmin canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi ile turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması, sektörde kaynak verimliliğinin sağlanması ve insan kaynağının geliştirilmesi,
Öncelik 2:Et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi ile girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması,
Öncelik 3:Tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, bu sektördeki işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması, ürünlerin yenilikçi yöntemler ile işlenmesi, sektörde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması
Asgari/Azami Destek Miktarları
  • Asgari Destek Tutarı: 200.000 TL
  • Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL
Asgari ve Azami Destek Oranları
Projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.
Azami Proje Süresi
24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Birlikler, kooperatifler,
  • Organize sanayi bölgeleri,
  • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati
24/09/2021/ Saat: 23:59
Taahhütname için Son E-imza / Teslim Tarihi ve Saati
01/10/2021/ Saat: 18:00

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi:24/09/2021 Saat: 23:59
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 01/10/2021 Saat: 18.00

Ayrıca programın duyurulması amacıyla bilgilendirme toplantıları ve bu programa sunulacak projelerin hazırlanması sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenlenecek.
Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2’ye başvurmak isteyenlere yol göstermek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiler içeren Başvuru Rehberi ve ekleri aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.


Başvuru Rehberi Ekleri için TIKLAYINIZ

Başvuru Rehberi için TIKLAYINIZ

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi için TIKLAYINIZ

Eğitim Toplantıları Takvimi için TIKLAYINIZTüm Duyurular


Diğer Duyurular


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :