Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo
Skip Navigation LinksDAP / Haberler / Büyükbaş Besi ve Süt Tip Ahır Projleri Yatırımcıların Hizmetinde

Büyükbaş Besi ve Süt Tip Ahır Projleri Yatırımcıların Hizmetinde

15,Mart 2016 Salı 23:25:22

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE
KARLI VE SÜRDÜREBİLİR HAYVANCILIK,
İŞGÜCÜ VE ÜRETİM VERİMLİLİĞİ,
ZAMAN VE PARA TASARRUFU,
KALİTELİ ÜRETİM İÇİN,
MODERN AHIR PROJELERİ BÖLGE YATIRIMCILARININ HİZMETİNDE…

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi, görev alanı kapsamında ki; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde uygulanmak üzere bölgenin iklim şartlarına ve finansman desteği sağlayan kurumların kriterlerine uygun, farklı kapasitelerde büyükbaş besi ve süt hayvancılığı tip ahır projeleri hazırlayarak bölge çiftçisinin ve yatırımcılarının hizmetine sunmuştur.

Hayvancılık işletmesinde en önemli hususlardan biri işletmenin kuruluş aşamasında iyi bir şekilde planlanması, zaman içinde ortaya çıkan eksikliklerinin giderilmesi ve günün şartlarına göre modernizasyonunun sağlanmasıdır. Hayvancılık işletmelerinde üretim planlanmasının daha iyi yapılması durumunda muhtemel kayıpların en aza indirilmesi, üretim ve işçilik masraflarının azaltılması, kaynakların etkin kullanımı ve karlılığın maksimum düzeyde elde edilmesi mümkün olacaktır.

DAP Bölgesi hayvancılığı incelendiğinde sığırcılık işletmelerinin planlaması konusunda bilgi eksiği nedeniyle yanlış uygulamaların sıkça yapıldığı görülmektedir. Özellikle fiziki şartları uygun olmayan barınaklarda hayvan hastalıklarıyla sıklıkla karşılaşıldığı ve bu nedenle oluşan hayvan ölümlerinin çiftçimize ve yatırımcımıza büyük kayıplara neden olduğu görülmektedir. Ayrıca işletmelerde yerleşim planları ve konumlandırmanın uygun şekilde yapılamaması sonucu ihtiyaç duyulan fazla işgücü, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi iklim ve coğrafi şartlarına uygun, sığırcılık işletmelerinin ahır planlaması oldukça önemlidir. Hayvanlardan yüksek verim elde edilmesi hayvanların genetik yeteneklerinin yanı sıra bakım ve barınma koşullarının uygun olmasına bağlıdır. Çoğu yetiştiricinin bakım ve beslenme konusuna gösterdiği özeni barınak konusuna göstermediği bilinen bir gerçektir. Barınaklardaki ilkel ve yanlış uygulamalar, hayvansal üretimde karşılaşılan en önemli sorunlardandır. Özellikle yüksek verimli hayvanlar olumsuz çevre şartlarına karşı daha duyarlıdır. Bunun için hayvanların yetiştirildiği çevre şartlarının da uygun olması gerekmektedir.

YAPILAN ARAŞTIRMALAR HAYVAN VERİMİNDE; IRKIN %30, ÇEVRE KOŞULLARININ İSE %70 ORANINDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR.

Bölgede yapılmış ve yapılmakta olan hayvancılık işletmelerinin birçoğu, coğrafi ve iklim şartları Doğu Anadolu Bölgesi’nden çok farklı olan diğer bölgelerdeki işletmelerin hazır projeleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan işletmelerin büyük çoğunluğunda üretimle birlikte problemler de başlamaktadır. DAP Bölgesinin öncü sektörü olan sığırcılık işletmelerinde, hayvanların sağlıklı ve verim düzeyleri yüksek olarak yetiştirilebilmelerini sağlamak amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgenin iklim şartlarını dikkate alarak yürürlükte olan mevzuat ve finansman desteği sağlayan kurumların (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TKDK, Kalkınma Ajansları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi) kriterlerine uygun, farklı kapasitelerde tip ahır projeleri hazırlayarak bölge çiftçisinin ve yatırımcıların hizmetine sunmuştur.

Hazırlanan Ahır Tipleri
Büyükbaş Besi Hayvancılığı’nda;
- 50 Baş Kapasiteli Bağlı Sistem Ahır Projesi,
- 100 Baş Kapasiteli Bağlı Sistem Ahır Projesi,
- 50 Baş Kapasiteli Serbest Dolaşımlı Ahır Projesi,
- 100 Baş Kapasiteli Serbest Dolaşımlı Ahır Projesi,

Büyükbaş Süt Hayvancılığı’nda;
- 50 Baş Kapasiteli Serbest Dolaşımlı Ahır Projesi,
- 100 Baş Kapasiteli Serbest Dolaşımlı Ahır Projesi,

Her bir tip ahır projesi setinde/paketinde;
- Vaziyet planı, mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri keşif-metraj ve maliyet tabloları
- Tip Ahırlarda: Doğumhane, Buzağıhane, Genç Düve ve Kuru Dönem Bölümleri, Padoklar ve Yataklar, Suluklar, Yemlik, Sıyırıcı, Kaşıyıcılar, Sağımhane, Revir, İdari Bina, Su Deposu, Kaba Yem Deposu, Silaj Çukuru, Gübre Çukuru, Foseptik Çukuru, Gezinti Alanı
- Barınaklarının konumlandırılması, barınak içyapılarının dizaynı ve ekipmanlar hakkında bilgilendirme kitapçığına ilişkin dokümanlar bir CD’de çoğaltılmıştır.

DAP İdaresi tarafından hazırlanan tip ahır projeleri ile;
- Ölçek ekonomisine uygun, inşaat maliyetlerinin azaltıldığı, hayvan refahının sağlandığı, yetiştiricilik ve sağlık şartlarını en iyi düzeyde temin eden barınak modellerinin yaygınlaştırılması,
- Yatırımcıların hazırlık sürecini ve kurumların değerlendirme sürecinin kısaltılması,
- Finansman desteği sağlayan kurumlar arasında uygulama birliği,
- Toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi,
- AB standartlarına uygun modern barınakların oluşturulması,
- Hayvansal ürünlerde verim ve kalitenin artırılması,
- Bölge çiftçisinin diğer bölgelerle olan rekabet etme gücünün yükseltilmesi
- Bölge’de barınaklardan kaynaklanan kayıpların azaltılması,
- Üretilen hayvansal ürünlerin pazarlanmasının kolaylaştırılması,
Sağlanacaktır.

DAP İdaresi tarafından hazırlanmış olan Projeler Nasıl Temin Edilecek?

Doğu Anadolu Bölgesindeki İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden bedelsiz tedarik edilebilecektir. TKDK tarafından teklif çağrısı yapılacak olan dönemde hazırlanan projeler, bölge yatırımcılar için büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.


Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :