Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo
Skip Navigation LinksDAP / Haberler / DAP İdaresi, 2013-2014 yıllarında yapılan çalışmalarla ilgili basını bilgilendirdi.

DAP İdaresi, 2013-2014 yıllarında yapılan çalışmalarla ilgili basını bilgilendirdi.

15,Mart 2016 Salı 23:24:55

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, 2013 yılından bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.
Müceldili Konağı’ndaki kahvaltılı basın toplantısında, Erzurum’daki ulusal, yerel ve görsel basın temsilcileriyle bir araya gelen DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı yetkilileri, DAP’ın desteklediği projeler ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında basını bilgilendirdi. Toplantıya, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir’in yanı sıra, Başkan Yardımcıları Volkan Güler ve Mehmet Özdoğan, kurumun Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı, Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörü M.Akif Suluoğlu, Yönetim Hizmetleri Koordinatörü Vildan Yılmaz katıldı.
DAP İdaresinin hinterlandında bulunan illerin kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulduğunu ifade eden Başkan Adnan Demir, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerden kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım projelerinin ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayarak, bu projelerin uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek üzere faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Kuruluş çalışmalarından bugüne kadar olan çalışmalarını tek tek anlatan Başkan Demir, DAP Bölgesinin temel sorunlarının göç, beşeri sermaye ve özel sektör yatırımlarının yetersizliği ile pazarlama imkanlarının kısıtlı olmasından bahsederek, ”Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine bakıldığında, gelişmişlik sıralamasında son 15 il içerisinde yer alan illerin 9 tanesi DAP Bölgesinin sorumluluk alanında bulunmaktadır” dedi.
Bölgede 4 adet kalkınma ajansı olmasından bahseden Demir, DAP Bölge İdaresinin kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmasına yardımcı olmak gibi görevlerinin yanı sıra kamu yatırımlarının planlanması, koordinesi gibi asli görevleri olduğundan bahsederek, “Bizim kalkınma ajanslarının yaptığı gibi KOBİ’lere, STK’lara para aktarma gibi görevimiz yok. Daha doğrusu, kamunun bölge düzeyinde kalmış eksik olan projelerin Bölge Kalkınma İdaresi üzerinden yapılmasını sağlamak. Düplikosyona meydan vermeyecek şekilde görevimizi icra edeceğiz” dedi.
Sorumluluk alanı içinde yer alan illerin kalkınmasını hızlandırmak üzere kurulan Bölge Kalkınma idarelerinin, aynı zamanda hedeflerinin de olması gerektiğinden bahseden Başkan Demir, bunu gerçekleştirmenin ancak bölge insanının yaşam kalitesini artırmakla mümkün olacağını ifade etti. Başkan Demir, bölgelerarası açığı yakınsayarak kapatmak, gıda ve tarım sektörü başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörünün katma değeri ve verimliliğinin artırılması ile bölgenin gelir getirici faaliyetlerle çeşitlendirilmesi hedefleri arasında olduğuna dikkat çekerek, “Göçü önlemek gibi bir hedefimiz var” dedi.


BÖLGENİN EN ÖNEMLİ POTANSİYELİ HAYVANCILIK
“Bölgenin öncelikleri açısından baktığımızda, en büyük potansiyellerinden birisi de hayvancılıktır” diyen Başkan Demir, bölgenin büyükbaş hayvan varlığına bakıldığında, Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığının yüzde 21’inin DAP bölgesinde bulunduğunu ifade etti.
Başkan Demir, hayvancılık konusuna ağırlık verdiği konuşmasında, şunları söyledi:
“İdare olarak hayvancılığa odaklanmış gibi bir hedefimiz var. Buradaki amaç çok işe el atıp başarısız olmaktansa bir işte gözle görülebilir bir iyileşmeyi sağlamayı hedeflediğimiz için hayvancılığa dayalı projeleri yürütüyoruz. Hayvancılık bölgenin asıl geçim kaynağı olmakla beraber, yetiştiricilerimizin arzu edilen bir gelir elde etmediği görülmektedir. Bin bir zorluklarla bu işler yapılıyor. Hayvancılığın en önemli girdi maliyetlerinden birisi de kaba yemdir. Eğer bu işle uğraşanlar kendi yemini üretebiliyorsa, üretim maliyetini azaltabiliyorsa, hayvancılığı bölgenin cazip sektörü haline getirmiş olursunuz. Biz de, 2013 yılındaki yem krizinden dolayı DSİ ve İl Özel İdareleri’nin Tarımsal Sulama Projelerine finansman desteği verdik. Bölgedeki 14 ilin Özel İdarelerine toplam 51.5 milyon para aktardık. Bu parayla bölgede 167 proje gerçekleştirildi. Toplam 344 bin dekar arazi sulamaya kavuşturuldu. Elektrik tüketimi maliyeti artırdığından dolayı hiçbir pompajla yapılan projeleri desteklemedik. Hem su tasarrufunu sağlamak hem de cazibe ile gelen suyu damlama ve yağmurlamayla özellikle kapalı sistem sulamayı desteklemeyi amaçladık. 2013 yılında gerçekleştirilen projelerden dolayı toplam 686 bin metre kanal döşendi. Bunun yüzde 30’u açık, yüzde 70’lik kısmı ise kapalı sistem olarak gerçekleştirildi. Aynı projelere 2014 yılında da devam ettik, toplam 40 milyon lira bütçemiz var olmasına rağmen ancak 32,6 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilebilmiştir. Bu ödenekle 98 proje yapılmış, 228 bin dekar alan sulamaya açılmış ve 465 bin metre kanal döşenmiştir. Bu kapsamda iki yılda desteklediğimiz proje sayısı toplam 265 adettir”
Bölgemizde meraya dayalı hayvancılık yapıldığından söz eden Başkan Demir, Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletleri projelerine de önem verdiklerini belirterek, “Özellikle yüksek kesimlerde hayvanların su ihtiyacını karşılamak için günde birkaç defa 2-3 kilometre aşağıya (su kaynağına) indirilmesi sonucu merada alınan enerji yolda gidip-gelmekte harcanıyor. Bu durum üretim ve işgücü verimliliğini azaltıyor. Bunun için meralarda, özellikle su kaynağı olmayan yerlerde, hayvanların su ihtiyacını karşılamak için yağmur ve kar sularının depolandığı hayvan içme suyu göletlerinin yapılması için de 2014 yılında pilot bir uygulamayla il özel idarelerinden mevcut projelerini paylaşmalarını istedik. Arzu ettiğimiz sayıda proje gelmedi. 39 adet projeye 2 milyon lira ödenek sağladık. Bunların büyük bir çoğunluğu ise önceden yapılmış ama bakım onarım gerektiren projelerdi. Yine bu konuda, geçtiğimiz yıl il Özel İdareleri adına hizmet alım yöntemi ile 22 adet projeyi hazırladık, ayrıca özel idarelerin de 13 adet projeleriyle birlikte toplam 35 adet Hayvan İçme Suyu Gölet’inin yapımı için 2015 yılında 8 milyon liralık kaynakla bunların desteklenmesini hedefliyoruz” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu bir Yönetmelikten söz eden Başkan Demir, bölgede hayvan satış pazarlarında ruhsatlandırma ile ilgili sıkıntının olduğunu belirterek, “Bölgemizde yönetmelik şartlarını sağlayan ruhsatlı canlı hayvan pazarı sadece Malatya’da var. Var olanların ise ruhsatı olmadığı gibi eksiği var. Yapımı devam edip eksiği olanların ise bu eksikliklerini tamamlamak ve hayvan pazarı olmayan illerde de proje yapımına ilişkin destek vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan birisi de Erzurum idi. Erzurum’un ruhsatlı Canlı Pazarı Projelendirmesi için Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzalayarak 300 bin lira ödedik, inşallah bu sene de yapımına başlayacaklar. Türkiye’de hayvan varlığı açısından zaman zaman birinciliği elinden kaçırsa da büyükbaş hayvan varlığı açısından önemli bir merkez olmasıyla Erzurum’un bölgede bir borsası olmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, hangi ilde hangi ilçede hayvan pazarını kurulacağını, hibe oranını deklare edeceğiz. Ayrıca, DAP İdaresi olarak, bölgenin alışkanlıklarına, mikro hava şartlarına ve yürürlükte olan mevzuata uygun Tip Canlı Hayvan Pazarlarını modüler bir yapıyla yaptırdık” dedi.


“NEDEN CANLI HAYVAN PAZARLARINA GİRİYORUZ”
“Köylü, hayvanını daha iyi fiyata satmak istiyor, ancak bölgede canlı hayvan borsası olmadığı için batıya satmak zorunda kalıyor. Bunu için nakliye ücreti, 400 km de bir canlı ağırlığın %4 oranında kilo kaybı, her satılamayan günün satıcının aleyhine işlemesi ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi nedenleri minimize etmek amacıyla bölgede bir borsa altyapısı kurmayı hedefledik” diyen Demir, “Kısmet olursa seneye, Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarlarına Entegre Kesimhane Projesi yaparak yeni bir sektörü başlatmak istiyoruz. Karkas et ticareti yaparak, köylünün satıştan meydana gelen kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.


“ÇİFÇİ EĞİTİM MERKEZLERİNE 5 MİLYON 803 BİN LİRA PARA AKTARDIK”
“Bölgemizde hayvancılıkla uğraşanların mesleki becerilerinin artırılması amacıyla, Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri olan Üniversitelerimizin pratik eğitimlerini yapmış olduğu Araştırma ve Uygulama Birimlerinin altyapısının tamamlanması ve bölgede 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezleri oluşturulması amacıyla (Elazığ/Fırat, Van/100. Yıl, Erzurum/Atatürk) altı üniversiteye 2013 yılında toplam 5 milyon 803 bin lira para aktardık. Bu yıl Temmuz ayında da bitmesi planlanıyor. Bu konaklamalı Çiftçi Eğitim Merkezlerinin 5 yıllık eğitim masrafları da yine DAP İdaresi tarafından karşılanacaktır.”


DİĞER PROJELER
“Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu’nun Süt İnekçiliği ve Besi Hayvancılığı’na yönelik vermiş olduğu destekler vardı. Bölge yatırımcıları, proje maliyetinden dolayı en düşük düzeyde kaynak kullanan bölge ise bizim bölgeydi. Biz bu proje maliyetlerini minimize etmek adına DAP İdaresi olarak 6 adet Tip Proje hazırladık, CD ortamında Tarım il ve ilçe müdürlüklerine bunların dağıtımını yaptık. Bu yıl içerisinde TKDK’lara bu konudaki müracaatların yapılmasını bekliyoruz. Yine, 2014 yılı içinde 13 adet Meyveciliği Geliştirme Projesine 673 bin lira, Kamu Kurumlarının Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek üzere 9 adet projesine 910 bin lira ve bölgemizdeki çiftçilerin damızlık koyunculuk ihtiyacını karşılamak üzere TİGEM Kazım Karabekir İşletmesinde yürütülmüş olan Koyunculuk Projesine toplam 5 milyon lira kaynak aktarılmıştır.”


2015 YILI HEDEFLERİMİZ
Çat yolu üzerinde yapımı devam eden hizmet binasının bu yılsonunda teslim edileceğini açıklayan Başkan Demir, 2018 yılı sonuna kadar devam edecek Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine 40 milyon lira bütçe ayırdıklarını, 2015 yılı için HİS Göletlerine 8 milyon lira, Tarımsal Araştırma Faaliyetleri için 4 milyon 350 bin lira, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi için 13 milyon lira, Yenilenebilir Enerji Fizibilite Çalışmaları için 1 milyon lira, Doğu Anadolu Kış Turizm Strateji Belgesi için 500 bin lira, Turizm Gelişim Koridoru Projesi için 500 bin lira, Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi için 1.5 milyon lira ve DAP Bölgesi Sınır İlçeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı için 1 milyon lira kaynaklarının olduğunu ifade etti.


“EYLEM PLANI”NI BAŞBAKANIMIZ AÇIKLAYACAK…
Konuşmasının son bölümünde, 2013 yılında hazırlık süreci başlayan DAP Eylem Planı’nın Başbakan tarafından onaylandığı vurgulayan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 2018 yılını içine alan 5 yıl uygulanacak DAP Eylem Planı’nın yine Başbakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla DAP Bölgesi illerin birinde açıklanacağını söyledi.
Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :