Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/

DAP Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı Erzurum'da yapıldı

20,Nisan 2018 Cuma 10:06:56

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen’in yanı sıra, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Necip Yardım, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ile ÜNİDAP yetkilileri katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 16 üniversitenin katılımıyla, 2014 yılında uygulama konan DAP Üniversiteler Birliği (UNİDAP), söz konusu üniversitelerle etkin bir işbirliğini amaçlıyor.

Demir: "İşbirliği Önemli"


DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı’nın açılış konuşmasını yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, ÜNİDAP kapsamında bugüne kadar, 4 toplantı, 2 çalıştay ve 1 uluslararası bölgesel kalkınma sempozyumu yapıldığını söyledi.

DAP İdaresi tarafından bölge illerinde bulunan 6 üniversitenin araştırma ve uygulama birimleri projelerinin desteklendiğini, ayrıca bölge çiftçilerine -toplam 90 kişilik- konaklamalı eğitim imkanı sunan 3 adet Çiftçi Eğitim Merkezi’nin Erzurum, Elazığ ve Van illerine kazandırıldığını ifade eden Başkan Demir, bu sayede tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet veren kamu personelleri ile çiftçilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanarak, mesleki becerilerinin artırıldığını ileri sürdü. Başkan Demir, “2013-2017 yıllarında Bölge üniversitelerine toplamda 20 proje için 14.905.735 TL mali destek sağlamıştır.” dedi.

Çocuk ve gençlerin hayallerini gerçekleştirmek, bu düşüncelerini insanlık için katma değere dönüştürmek adına Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Mucitpark Projesi’ni 3 Nisan’da hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Demir, proje alanını ÜNİDAP üyeleriyle birlikte gezmeyi teklif ederek, “Bu projeye yoğun talep var” dedi. Demir, pilot uygulamanın başarılı olması durumunda bunu bölge illerine yayacaklarını belirtti.

Okuyarak bilinçlenen, üretken, tefekkür eden, muhakeme gücü yüksek bir nesil yetiştirmek amacıyla 15 ilde sayıları 95’e ulaşan, 2018 yılında desteklenecek 41 yeni projeyle sayıları 136’ya ulaşacak DAP Semt Kütüphanelerinin önemine değinen Başkan Demir, “Artık bu alanlar çocuk ve gençlerin mutlu oldukları sosyal alanlara dönüşmüştür” dedi.

DAP İdaresi tarafından yaptırılan “Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi”nden söz eden Başkan Demir, DAP Bölgesi’nde mevcut 5 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 7 Teknoloji Transfer Ofisi yapısı bulunduğunu ancak fonksiyonlarını arzu edilen seviyede yerine getirebilmelerinde uzman personel eksikliği ve yeterince sanayici bulunmaması dolayısıyla üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliğinden bahsetti. Başkan Demir, “Problemleri aşmak üzere Bölgesel Teknokent/TTO oluşumlarının özendirilmesi ortaya çıkmıştır. Böyle bir politikanın doğru bir tercih olduğu TÜBİTAK ilgili yöneticilerinin de mutabık olduğu bir husustur. DAP Üniversiteler Birliğinin Ardahan ilinde gerçekleştirdiği son toplantısında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunan illere yakın olan yeni kurulmuş üniversitelerimizin mevcut TGB ve TTO’lar ile ortaklık kurmaları ve işbirliğini geliştirmeleri kararlaştırılmıştır” dedi.

DAP İdaresi’nin 34 personel ile Türkiye coğrafyasının % 23 ünde mesai mevhumu gözetmeden 15 ile hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Demir, “Bu özveri ve gayretin üniversitelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübeleriyle birleşmesi, teorinin çok ötesinde, oldukça somut ve ulaşılabilir işbirliklerine dönüşmesi en büyük beklentilerimizdir” dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan, tarım ve hayvancılığa endeksli özel temalı bir tarım üniversitesinin bölgede kurulması veya var olanlardan bir tanesinin bu şekle dönüştürülmesini talep eden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bunun bölge insanına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Çomaklı: “Doğu Anadolu Bölgesi Hızlı Bir Kalkınma Sürecini Sağlayacak Temel Şartlara Sahip”


Daha sonra söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAP Üniversiteler Birliği Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Ülkelerin gerek sosyokültürel gerekse ekonomik gelişimlerini etkileyen çok sayıda değişkenden birinin de eğitim-öğretim kurumları olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Rektör Çomaklı: “Üniversiteler öncelikle kuruldukları bölgenin gelişimlerine katkı sağlamakta ve bu katkılar süreç içerisinde ülke çapına yayılmaktadır.” dedi.

Doğu Anadolu Bölgesinin, hızlı bir kalkınma sürecini sağlayacak temel şartlara sahip olduğunu ileri süren Çomaklı, şunları söyledi:

“Bu şartlara uygun projeler geliştirip hayata geçirerek özellikle halka mâl etmek durumundayız. Memnuniyetle ve gururla söyleyebilirim ki Atatürk Üniversitesi de rektörlük sorumluluğunu üstlendiğimiz tarihten bugüne hızlı bir planlama ile bu hedefe kilitlenmiş durumdadır. Geleceğe dönük güçlü bir pozisyon sergileyebilmek için organizasyonel yapısında ciddi değişimleri göze alan bir planlamanın önemli bölümünü somutlaştırmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına analiz ve sentezlerin bir zemini olması bakımından çok önemsiyorum. Gerek üst yönetimde görev alan çalışma arkadaşlarım ve gerekse akademik birimlerimizde yer alan uzman akademisyenlerimizle birlikte, dikkatlerimizi ilimizin sahip olduğu potansiyeller üzerine çevirmiş durumdayız. Geçmiş iki toplantıda alınan kararlar ve tanzim edilen raporlar bize bu anlamda yön vermiştir.”

Bilen: “Üniversitelerden beklentimiz kampüs duvarlarını yıkmalarıdır”


Rektör Çomaklı’nın ardından kürsüye çıkan Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen, bölgelerine yenilik getirmek, özgün çözümler üretme konusunda en önemli yerel dinamiklerin üniversiteler olduğu, ihtisaslaşmaları gerektiği üzerinde durdu.

Bilen, konuşmasında şunları kaydetti:

“Program kapsamındaki çalışmalar, YÖK Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Bakanlığımızım yakın işbirliği içerisinde yürütülmüş 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5 pilot üniversite olarak ilan edilmiştir. Söz konusu üniversiteler ve ihtisaslaşacakları alanlar şu şekildedir; Bingöl Üniversitemiz Arıcılık ve Tıbbi Aromatik Bitkiler, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvancılık, Düzce Üniversitesi Sağlık ve Çevre Teknolojileri, Ahi Evren Üniversitesi Tarım ve Jeotermal, Uşak Üniversitesi Tekstil, Dericilik ve Seramik konularında ihtisaslaşmaya gitmesi beklenmektedir. 2017 yılı içerisindeki bu 5 pilot üniversite tarafından teklif edilen projelerin değerlendirilmesi sonucunda, 2017-2021 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem için yaklaşık 245 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Desteklenmesine karar verilen projelerin ihtisaslaşma alanlarıyla ilgili olarak bölgedeki özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğini artırması. Bu alandaki yapısal sorunlara çözüm üreterek bölgenin kalkınmasına somut katkıda bulunması beklenmektedir.”

“Projelerin başarısı yalnızca Bakanlığımız tarafından verilecek desteklerle ilgili olmayıp üniversitelerin bölgelerindeki başta sanayi kuruluşları olmak üzere ilgili paydaşlarla yakın mesaisi ve üniversitenin akademik planlaması başta olmak üzere tüm odağını ihtisaslaşma alanına yoğunlaştırmasıyla mümkün olacağını düşünmekteyiz.”

“Önümüzdeki dönemde pilot üniversite uygulamalarından elde edilecek sonuçlar çerçevesinde de bu program kapsamında yeni proje tekliflerine de çıkılabilecektir. Dolayısıyla şimdiden hazırlıklara başlaması ve bu yarışın içerisinde bölgede yer alan daha fazla üniversitenin olmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu noktada DAP Bölge Üniversiteleri Birliğimiz ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerimizden en büyük beklentimiz kampüs duvarlarını kaldırmak ve kampüslerimizi beşeri ve fiziki altyapısıyla bir bütün halinde bölgenin hizmetine açmak olmalıdır.”

Saraç: “Amaçlarımız bir. Ülkemizi gelecek yıllarda kalkınmış o 10 ülkenin arasına sokabilmek”


Son konuşmayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptı. Küreselleşmenin, uluslararası politik ekonomi açısından 21. yüzyılın ilk çeyreğini tanımlayan en önemli kavramlardan biri olduğuna değinen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: “Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde değerlendirilen ülkeler, küresel dünyaya hızla yayılan uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirme gayreti ile birlikte, küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler.

Sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin yarattığı etki sadece kendi bulundukları çevreye değil yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmaktadır. Üniversitelerin hem küresel gelişmeleri takip ederek küresel olma, hem de bölge ile bağlantı kurarak bölge sorunlarına odaklanarak bölgesel olma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomiye ve sosyal yapıya etkilerinin arttırılması “3. Rol” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram gerçekten son on yılın ortaya çıkardığı ciddi bir bakıştır. Burada ana hedef olarak, sunulan bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılmasını ifade etmektedir. Yani bölgesel gelişimde üniversitelerin ana aktörler olmaları beklenmektedir.” dedi.

Bu bağlamda 15 ilimizin 16 üniversitesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve yerel kalkınma ajansları ile bir arada olduklarını belirten Prof. Dr. Yekta Saraç: “Yükseköğretim Kurulu olarak bu 16 üniversitemizdeki toplam 6 bini aşkın öğretim üyemizle ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi, geleceği ön görebilmek başlığında analiz ve sentezleri ortaya koyabilme çalışmalarını daha planlı, daha kapsamlı ve hevesle götürebilme kararlılığını ifade etmek için buradayız. Bu vesile ile Kalkınma Bakanlığımızın Sayın Genel Müdürü, Değerli Rektörlerimiz, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Sayın temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversitelerin ihtisaslaşmaları konusuna değinen Saraç, bunun bölgesel kalkınmaya olan öneminden bahsetti. Söz konusu ihtisaslaşmanın birbirlerinin kopyası olmaması gerektiğine atıfta bulunan Saraç, “Kendisine özgü, bölgeye özgün ve o bölgenin kalkınmasına yönelik değerler üretebilecek mükemmeliyet merkezleri olmasını bekliyoruz. Bu toplantıyı önemsiyoruz. Tabi ki bu toplantının öncelikle bu işin bir kültürünün oluşması noktasında önemli bir katkısının olacağını ifade etmek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulu olarak operasyonel yönümüz ve karar alma süreçlerimiz çok hızlı. Amaçlarımız bir. Ülkemizi gelecek yıllarda kalkınmış o 10 ülkenin arasına sokabilmek. Böylesi sonuç odaklı bir toplantının gerçekleştirilmesine ev sahipliği yaptığı için Atatürk Üniversitesi’ne ve rektörümüze çok teşekkür ediyoruz” diyerek, konuşmasını tamamladı.
Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :