Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Doğu Anadolu DAP ile kalkınıyor

09,Ocak 2017 Pazartesi 10:33:09

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 15 ile umut oldu. DAP İdaresi görev alanı kapsamında ki; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illerinde yürüttüğü projelerle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunuyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, 2016 yılında yapılan ve 2017’de yapılacak projeleri değerlendirdi.

“2016 yılı için sadece 166 bin dekar arazi suya kavuştu”


DAP Eylem Planı kapsamında 15 ili kapsayan bir alana sahip olduklarını ifade eden Demir, “2016 yılında projelerimiz arasında en büyük bütçeyi de ‘Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı’na ayırdık. Bölgenin tarım bölgesi olması ve tarımın da alt bileşenlerine baktığımız zaman da hayvancılık öne çıkıyor, kısmen de bazı havzalarda meyvecilik öne çıkıyor. Hayvancılığın en önemli girdi maliyetini oluşturan kaba yemdir. Onun için köylülerimizin kaba yem maliyetlerini düşürebilmek için birim arazi başına elde ettiği kaba ot üretimini artırmayı amaçlıyorduk. Bu amaçla da sulanabilir arazi varlığını artırmamız gerekiyordu. Ve bunun yanında meyvecilik olan yerlerde de su tasarrufunu sağlayarak kapalı sistemle meyve bahçelerinin suya kavuşması amaçlanmıştı. Bölgede 1970 yıllarında yapılmış açık sulama kanalları işlevselliğini yitirmiş birçok kanal vardı. Bu tür kanallar İdaremizin sulama programı vesilesiyle bunları kapalı sisteme dönüştürdük. Ve bunu yaparken de en önemli kriterimiz şuydu; sulama kanallarının su kaynağından itibaren cazibeli ve kapalı sistemle yapılıyor olması öngörülüyordu. Çünkü terfili dediğimiz yani elektrikle suya terfi vererek yapılan sulamalarda köyler açısında bir enerji maliyeti getiriyordu. DSİ tarafından yapılan terfili tarımsal sulama şebekeleri enerji maliyetinden dolayı köylüler tarafından kullanılamamaktadır. Bu nedenle uygulayıcı kuruluşlar tarafından İdaremize sunulan terfili sulama projelerini biz desteklemiyoruz. İdaremiz DAP bölgesinde 2016 yılında 116 tane projeye toplam 46 milyon TL bir ödenek ayırdık. Aslında başlangıç ödeneği 32 milyon TL’di. Kalkınma Bakanlığımızın verdiği ek ödenekle bu rakam 46 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu projeyle 2016 yılı için sadece 166 bin dönüm arazi suya kavuştu. İdaremiz tarafından bölgede yürütülen sulama projeleri kırsalda yaşayan vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmış, bazı köylerde tersine göçün olmasına katkı sağlamıştır.” şeklinde konuştu.

“2016 yılında 46 tane olmak üzere son üç yılda toplam 116 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göledi yaptık”


Bölgenin meraya dayalı bir hayvancılık yapılan bölge olması hasebiyle hayvan içme suyu göletleri yaptıklarını kaydeden DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Hayvanların su ihtiyaçlarını yerinde karşılaması gerekiyordu. Biz bu maksatla 2014-2016 döneminde toplam 116 tane hayvan içme suyu göledi yaptık. Bunun içinde toplam 20 milyon lira bir ödenek tahsis edildi. Bölge çiftçimiz için çok arzu edilen bir talepti. Merada Hayvan İçme Suyu Göletlerinin yapımı çiftçilerimize işgücü ve üretim verimliliği sağladığı için çiftçilerimiz çok memnun oldular. Ayrıca, 2015 ve 2016 yılında sadece Erzurum’a 2 bin 900 adet olmak üzere 15 ilimize toplam 19 bin adet beton ve sac sıvat İdaremiz tarafından üretimi yaptırılarak bölge illerimize dağıtımı yaptırılmıştır. Beton sıvatları ilk kez DAP idaresi olarak tasarımı yapılarak üretimi gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Projeler arasında bölgedeki çiftçilerin mesleki becerilerini artırmaları amacıyla çalışmalar yaptıklarını kaydeden Demir, “Bölgede başlatmış olduğumuz bir proje vardı. Bölgede 7 üniversitemizin bünyesinde var olan ziraat ve veteriner fakültelerinin özellikle Araştırma Uygulama Birimi (AUB) dediğimiz çiftliklerin eksiklikleri vardı. O eksikliklerin giderilmesi için yaklaşık 10.5 milyon TL civarında bir parayı üniversitelerimizin ziraat ve veterinerlik fakültelerine aktardık. Hem öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini hem akademisyenlerin araştırma imkanlarının daha rahat bir şekilde fiziki şartları iyileştirilmiş bu çiftliklerde yapılmasını sağlarken diğer taraftan da üniversite çiftçi işbirliğini artırma adına bölgede 3 tane Çiftçi Eğitim Merkezi (ÇEM) kurduk. Elazığ, Van ve Erzurum’da. “ şeklinde konuştu.

“18 adet ruhsatlı canlı hayvan pazarı projesini destekledik”


DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgeden hayvan sevkiyatını en aza indirmek için 14 tane yeni 4 tane de mevcut yarım kalmış olan canlı hayvan pazarını tamamlamak üzere 18 tane projeye fon desteği verdiklerini belirterek, “14 tane yeni 4 tane de mevcut yarım kalmış olan canlı hayvan pazarını tamamlamak üzere 18 tane projeyi fonlamak için 23 milyon TL ödenek ayırdık. Belediyelerle işbirliği halinde. 2017 de inşallah bunların hepsini açılışını yapacağız. Buna ilaveten öncelikli olarak İdaremiz tarafından desteklenen ruhsatlı canlı hayvan pazarlarına entegre küçük kapasiteli kesimhane projesini de devreye almayı planlamaktayız. Bu kesimhaneler bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

Bölgedeki yöresel ürünlerin pazarlama stratejisi sağlamak için bir projemiz de son noktaya geldi. Bitkisel üretim dediğimiz bazı çalışmalarımız da var. Potansiyeli yüksek olan havzalarda bölgedeki tarım il müdürlükleri marifetiyle üretimin artırılması adına çalışmalarımız olacak. Yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla Muş, Erzincan ve Erzurum’da 200 bin lira civarında sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Erzurum’da dağıtılan setifikalı Tritikale yem bitkisi tohumu miktarı 100 ton ile 5 bin dekar civarında bir araziye ekildi. 2017 yılında yapılacak hasatla “10 Bin ton Tritikale Slajı” elde edilmesi hedeflenmiştir.“ diye konuştu.

Demir, Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi denilen bir projelerinin de olduğunu kaydederek, “Bu çalışmamızda son noktaya geldi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile işbirliği içerisinde. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) yerleşimlerinin değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesinde Serbest Bölge Kurulmasına yönelik fizibilite çalışması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) yapılanmalarının değerlendirilmesi ve gelişim stratejilerinin belirlenmesi. “ dedi.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, 2017 yılında yine küçük ölçekli tarımsal sulama, hayvan içme suyu gölet projelerinin yapımına ve sıvat dağıtımına devam edeceğiz. Sosyal proje kapsamında da tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması kapsamında belediye ile Kültür ve Turizm İl Müdürlükleriyle işbirliği içerisinde 2016 yılı içerisinde Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi kapsamında 13 proje için 5 milyon lira bir ödenek ayrıldı. Bunların gerekli çalışmaları başladı.

Okuma kültürünün yaygınlaşması amacıyla bölgede 69 adet semt kütüphanesi kurulumu için gerekli ödenek ilgili kamu kurumlarına transfer edilmiştir. Bu projeler 2017 yılı içinde tamamlanacaktır.

DAP Bölgesi Sınır İlçeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı kapsamında 18 adet sınır ilçelerimizde toplam 33 proje için 18 milyon lira ödenek ayırdık. Sınır ilçelerimizde bu proje büyük bir memnuniyetle karşılandı. DAP İdaresi 2016 yılında DAP Bölgesinde toplam 288 adet proje için toplam 104 Milyon ödenek tahsis edilmiştir.“ şeklinde konuştu.Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :