Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

Tekstil sektörü kümelenmesi toplantısı Malatya'da yapıldı

14,Nisan 2017 Cuma 16:10:22

DAP İdaresi’nin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle yürüttüğü “DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi” kapsamında bölgede öne çıkan sektörlerin Kümelenmesi amacıyla yapılan çalışmalar birbiri ardına yapılan toplantılarla devam ediyor. Daha önce birkaç kez bir araya gelen Malatyalı tekstil sektörü yetkilileri, son olarak, kümelenme teknik bilgilendirilmesi için Malatya’da toplandı.

Malatya’da bir otelin toplantı salonunda 11 Nisan 2017 tarihinde yapılan ‘Malatya Tekstil Sektörü Kümelenme Toplantısı’na, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin ERKOÇ, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Malatya ve İstanbul’daki tekstil sektörünün temsilcileri katıldı.

Toplantını açılış konuşmasını yapan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Malatya’nın hazır giyim ve tekstil alanında istihdama önemli bir fayda sağlamanın yanında ünü ülke sınırlarını aşmış önemli firmalarla adını duyurduğunu söyledi. Başlangıçta emek yoğun üretime dayalı faaliyetin artık küreselleşmenin etkisiyle günümüzde teknoloji ve sermaye yoğun bir sektör olarak üretim yapılmasına dikkat çeken Başkan Demir, “Rekabetin belirleyicisi teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü olmuştur. Malatya Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü göstermesi ve sürdürebilmesi için bazı sorunları ile baş etmesini zorunlu kılmaktadır ” dedi.

Sektörle ilgili yapılan ve yapılması gereken çalışmalardan söz eden Başkan Demir, şunları söyledi:

“Malatya’daki bazı firmaların Araştırma, ürün geliştirme, yenileşim etkinlikleri sürdürdüğü ve Ar-Ge Merkezlerinin bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu durum sektörün geneline yayılmamıştır. Önerilen model, DAP Yönetiminin Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına yaptırdığı analizlere ve sanayicilerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlara dayanmaktadır. Buna göre; uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü kazanılması için başlatılmış olan küme çalışmaları, kümenin üretim teknolojilerinde yetkinleşmesi esasında temellendirilmektedir. Öncelikle yapılması düşünülen Ekonomi Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme yani URGE projesi ile bu çalışmaların güçlendirilmesi ve resmi bir hale gelmesidir. Burada kümeleşmenin bilgi temelli işbirliklerine gitmesi son derece önemli gözükmektedir. Dolayısı ile bunun birinci ayağı İstanbul’daki Tekstil ve Hazır Giyim kümeleşmesidir. İstanbul’daki kümeleşmenin; tasarım, pazarlama, markalaşma da uzmanlaşmış, yeni ürün geliştirmeye hedefleyen Ar-Ge ve yenileşim esaslı bir küme olması öngörülmektedir. Bu iki kümenin köprüsünün Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) olması son derece uygun gözükmektedir. Bu bağlamda, yani üretim teknolojileri ve ürün Ar-Ge’si bağlamında, yapılacak olan Ekonomi Bakanlığı UR-GE çalışmalarında MİAD’ın işbirliği kuruluşu olarak yer alması ve bu modeli Ekonomi Bakanlığına sunması son derece yararlı olacaktır. Doğaldır ki, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri, Belediyeler vb. kuruluşlar bu projenin destekleyici unsurları olarak projede yer almalıdırlar”

Daha sonra, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) danışmanı Makine Yüksek Mühendisi Tülay AKARSOY tarafından bugüne kadar yapılan ve bundan sonra izlenecek olan yol haritası hakkında bilgiler verdi.

Malatya’nın kümelenme konusunda çalışma yapmasını çok önemli bulan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bugün Malatya’daki işsizlik oranının yüzde 7.2 olduğunu bunun Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bunun en önemli sebebi sanayide şu anda yaklaşık 10-15 bin civarında tekstil sektöründe çalışan işçilerin varlığıdır. Bunda tekstil sektörünün payı büyüktür. DAP İdaresine teşekkür ediyorum ve bundan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum. ‘Malatya üretecek, İstanbul pazarlayacak’ şimdi bu işbirliğini artırarak devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü de yapan Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, gelinen noktada tekstilin en önemli istihdam alanı özelliğini taşıdığını, ülkemizin ihracatını ve milli gelirini artıran bir ana sektör olduğuna hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Vali Toprak, şunları kaydetti:

“DAP İdaresine teşekkür etmek istiyorum. Tekstilin burada bir kümelenmesi varsa bu kümelenmenin teknolojisiyle, tasarımıyla, modellemesiyle birlikte kendimize ait bir markayı sonuç itibariyle ülkemiz adına çıkarabilelim. Bunu yaparken kümelenme merkezi olan Malatya’da acaba ne katkı sağlayabiliriz ve bunu daha büyük düşündüğümüzde ülkemiz adına tasarım ve modellemeyi de İstanbul üzerinden yapabilirsek İstanbul ayağının hangi noktaları bunu birlikte başarabiliriz onu sizlerin katkısıyla hayata geçirmeye çalışacağız. Biraz önce ifade edilen konular içerinde URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) noktasında Ekonomi Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var ve bu konu da kaynakta aktarıyor. İkincisi IPA Projeleri Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın üzerinden yürütülüyor. Çok ciddi manada destekleri oluyor. Bu da bizim alanımızı da kapsayacak şekilde bölgesel rekabet edilebilirliğin geliştirilmesidir. Tüm bunların merkezinde aslında üretmek, ürettiğinizi kıymetli üretmek ve uluslararası arenaya açıldığımızda rekabet ve pazarlama şansımızı yüksek tutabilmek; Temeli bu.”

Konuşmaların ardından, tekstil kümesinin önemi anlatılarak, küme olarak yapılacak URGE ve IPA proje başvurularının yararları ve aciliyeti hakkında bilgiler verildi. Malatya için örnek kümelenmenin İstanbul ve Malatya illerinde olması gerektiği, İstanbul’da marka ve pazarlama, Malatya’da ise üretim teknolojileri ve ürün üzerine olması gerektiği üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca, modelleme çalışması için yakın bir tarihte İstanbul’da toplanılması kararlaştırıldı.

Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :