Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo
Skip Navigation LinksDAP / İnsan Kaynakları / Geçici Görevlendirme Suretiyle İstihdam

Geçici Görevlendirme Suretiyle İstihdam

Geçici Görevlendirme Suretiyle İstihdam

    Başkanlığımızda kadrolu ve sözleşmeli personel istihdamı dışında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca geçici görevlendirme suretiyle de personel çalıştırılmaktadır.
    Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar; aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla Başkanlığımızda geçici olarak istihdam edilebilmektedir.

 

E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :