Konya Ovası Projesi ( KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personel Alım İlanı


Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 3 (üç) adet sözleşmeli uzman alımı yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.