KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği

Helal belgelendirme alanında akreditasyon mekanizmasına dayalı güvenilir bir kalite altyapısının kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Helal Akreditasyon Kurumundan (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler, daha önce 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği' kapsamına alınmış ve söz konusu destek kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen üst limit dahilinde yüzde 70 oranında destek imkanı sağlanmıştı.

Bu defa KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limiti 2.500 TL’den 10.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Söz konusu destek, hem HAK'tan akredite olmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem de HAK'tan akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından belge almak isteyen firmaların ödedikleri müracaat ile dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretlerini kapsamakta olup destekle ilgili detaylı bilgiye KOSGEB internet sayfası üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

(https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destekprogrami)