Arama Sonuçları : 0
Başkanlıklarının teşkilat ve görevleri hakkında
http://www.dap.gov.tr/media/
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logo
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
DAP Logo

BAŞKANLIĞIMIZ İLE TİGEM ARASINDA “DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi” KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

15,Mart 2016 Salı 23:25:07

DAP İdaresi Başkanı Sayın Adnan DEMİR ve TİGEM Genel Müdürü Sayın Mehmet Halis BİLDEN’in imzaladığı protokol ile DAP Bölgesi’nin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde üretkenlik, verimlilik ve katma değerini artırmak üzere TİGEM Kâzımkarabekir Tarım İşletmesinde “DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bölgede hakim morkaraman ve akkaraman küçükbaş hayvan ırkının ıslahı ve bölge çiftçisinin damızlık koç ve koyun ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. İdaremiz tarafından hazırlanan “TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin Uygunluğunun Araştırılmasına İlişkin Fizibilite Raporu” doğrultusunda işletmenin yeniden yapılandırılması amacıyla yatırım programı kapsamına alınması için TİGEM tarafından Kalkınma Bakanlığımıza yapılan müracaat, uygun görülerek 2014 yılı yatırım programına alınmıştır.
Proje kapsamında;
- 5.250 küçükbaş başlangıç elit sürü oluşturulması,
- Küçükbaş hayvan işletmesi için Kırkkomlar ve Karakayalar mevkiindeki hayvan barınakları ve tesislerin bakım onarımı ve eksik tesislerinin yapımı,
- 25 km’lik su isale hattının yapımı, işleri için DAP Bölge Kalkınma İdaresinin yatırım ödeneğinden 2014 yılında 5.000.000 TL ve 2015 yılında 4.000.000 TL olmak üzere toplam 9.000.000 TL sermaye transferi yapılacaktır.
2014 yılında başlatılacak proje ile işletmede mevcut 2.750 baş morkaraman ırkı damızlık koyun sayısının, 2014 yılı sonunda 5.250 ana kapasiteye çıkarılması, 2017 yılında ise damızlık ana kapasitesinin 10.000 başa çıkarılması ve sabitlenmesi hedefleniyor. Yapılan protokol kapsamında 2015-2025 yıllarını kapsayan 11 yılda 47.097 baş damızlık koç ve 20.304 baş damızlık koyunun TİGEM tarafından bölge yetiştiricilerine dağıtılması planlanıyor.
Damızlık değeri yüksek koçlar vasıtasıyla bir koçun yılda ortalama 30, koyunun ise 1 yavrusunun olacağı düşünüldüğünde proje süresince işletmede üretilerek bölge üreticilerine satışa sunulacak damızlık koyun ve özellikle damızlık koçların kullanılmasıyla Bölgedeki sürülerde genetik olarak önemli düzeyde ilerleme olması beklenmektedir. Mevcut beslenme ve bakım koşullarında dahi ıslah edilmiş kuzularda en az 2 kg karkas ağırlığında artış olacağı varsayımı ile proje süresince bölgede sağlanacak yaklaşık katma değer 62 Milyon TL’dir. Ayrıca işletme faaliyetleriyle birlikte proje süresince toplam 87 Milyon TL net katma değer üretileceği hesaplanmıştır.


Tüm Haberler


Diğer Haberler


E-Bilgi Kayıt Formu

E-Bilgiden yararlanmak için kayıt olunuz!


Adınız, Soyadınız :
E-posta Adresi :
Şehir :
Gsm Numaranız :