Açıktan Atama Suretiyle İstihdam
642 sayılı “Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname“ 5 nci maddesi uyarınca Başkanlığımız kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca atamalar yapılmaktadır.

Söz konusu münhal bulunan kadrolara Başbakanlık Makamı tarafından ilgili yıl için Başkanlığımıza verilen toplam atama sayısı izni çerçevesinde açıktan atama ve naklen atama suretiyle istihdam gerçekleştirilmektedir. Açıktan atama, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları doğrultusunda her yıl için iki defa tekrarlanmakta olup atama süreci Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülmektedir.

Başkanlığımız kadrolarına açıktan atama suretiyle atanmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinden gerçekleştirilecek duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.