Naklen Atama Suretiyle İstihdam
642 sayılı “Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname“ 5 nci maddesi uyarınca Başkanlığımız kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca atamalar yapılmaktadır.

Söz konusu münhal bulunan kadrolara Başbakanlık Makamı tarafından ilgili yıl için Başkanlığımıza verilen toplam atama sayısı izni çerçevesinde açıktan atama ve naklen atama suretiyle istihdam gerçekleştirilmektedir.

Naklen atama suretiyle istihdam hali hazırda bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki bir idarede kadrolu bir pozisyonda çalışanların kurumlarının muvafakati ile Başkanlığımızda kendi mükteseplerine uygun bir unvandaki kadroya atanmaları ile gerçekleştirilir.