Sözleşmeli Personel İstihdamı
642 sayılı “Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 5’inci maddesi uyarınca Başkanlığımız bünyesinde, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı uzmanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Sözleşmeli personel istihdamında, Başbakanlık Makamı tarafından ilgili yıl için Başkanlığımıza verilen toplam sözleşmeli personel alımı sayısına ilişkin izin çerçevesinde sözleşmeli personel alınması suretiyle istihdam gerçekleştirilebilir.

Sözleşmeli personel istihdamı yapılacağı zaman, başvuru sayfası burada aktif edilecektir.