KADINA EL KAL-KA-MAZ!
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede sürekli, etkin ve önleyici nitelikte,kurumlar arası eşgüdümün en üst seviyede sağlandığı ve toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı politika ve uygulamalar mücadelenin başarısı açısından son derece önemlidir.

25 Kasım, Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke ile birlikte ülkemizde de kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı arttırmak ve kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek maksadıyla “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak anılmakta çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.