TARIM, BEŞERİ VE SOSYAL KALKINMA DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2023 yılında desteklenecek projeler açıklandı. DAP BKİ bu yıl Bölgede 130 projeyi 213 milyon lira ile destekleyecek.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Doğu Anadolu Bölgesi’nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak ve Bölgenin gelişmişlik seviyesini diğer bölgelere yakınsamak, uygulamaları yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projesinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla teşkil edilmiştir.

Ülkemizin batısıyla olan gelişmişlik farkını azaltmak ve Bölgeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacı doğrultusunda kurulan DAP İdaresi faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin projelerine finansman desteği sağlamıştır.

Bu kapsamda; Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Göletleri, Bitkisel ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Güneş Enerjisini Destekleme gibi başlıca programlar kapsamındaki projeleri finanse etmiştir. 2013 yılından bugüne kadar DAP İdaresi; 2.064 adet projeyi destekleme kapsamına almış olup bu projelere toplam 1,2 milyar TL ödenek tahsis etmiştir.

213 Milyon TL Ödenek

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2023 yılı destekleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK tarafından onaylandı. Tarım ve Kırsal Kalkınma, Beşeri ve Sosyal Kalkınma alanında toplam 130 adet projeye 213 milyon TL ödenek tahsis edildi.

Aslan Payı, Tarım ve Kırsal Kalkınmanın

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN, "Bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen projeler bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK tarafından onaylandı. Bu yıl destekleyeceğimiz projelerin %90’ı tarım ve kırsal kalkınma, %10’unluk kısmı ise beşeri ve sosyal kalkınma alanındadır. Söz konusu projelere 213 milyon lira destek sağlayacağız. Desteklenen bu projelerle ilgili sektörlerde altyapı ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyoruz.

Öncelikle tarımsal altyapının giderilmesine yönelik projelerin desteklendiğini belirten DEMİRDÖĞEN, tarım sektöründe en çok Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine kaynak aktardıklarını belirtti. Kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, hem istihdamı artırıcı, hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştık. Tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını öngören projeler önceliğimiz oldu. 2023 yılı desteklerinin DAP Bölgesine ve Ülkemize hayırlı ve bereketli olması dileklerini iletti.