ÜNİDAP, Birlikten Güç Doğar Anlayışıyla Kuruldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DAP Üniversiteler Birliğinin (ÜNİDAP) 2014 yılında Birlikten güç doğar anlayışıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki 16 üniversitenin bir araya gelmesiyle kurulduğunu söyledi.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5'inci dönem toplantısı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da yapıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ÜNİDAP bünyesindeki 17 üniversitenin mevcut durumu faaliyetleri; DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise 2014 yılından bu yana ÜNİDAP kapsamında Bölge üniversitelerine DAP BKİ tarafından yapılan destekler hakkında sunum yaptılar.

Bölge üniversite rektörlerinin katıldığı toplantıda, 'Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü' konulu konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla Doğu Anadolu’da yatırımların yönetimini üstlenen ve bir tür yatırım proje direktörlüğü görevini yerine getiren Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi. Özvar, “Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulan Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) düzenlediği yıllık toplantıda, sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.

DAP bölgesindeki her bir ilin üniversitesinin nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurum ve eğitim ve araştırmanın yanı sıra en önemli misyonlarından birinin de topluma hizmet olduğunu söyledi.

Yükseköğretim kurumlarından geleneksel faaliyetlerinin yanı sıra son yıllarda bölgesel gelişmede belirleyici rol oynamalarının daha fazla beklendiğini ifade eden Özvar,  “Bu beklenti dünyada genel olarak metropol alanların dışında yeni üniversitelerin kurulmasıyla daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Kurulan bu yeni üniversitelerin eğitim düzeyleri ve araştırma yoğunlukları köklü üniversitelerin seviyelerine henüz ulaşamamış olmasına rağmen bölgesel kalkınmaya katkı konusundaki motivasyonları oldukça yüksektir" diye konuştu.

Konuşmasında, Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkılarıyla ilgili literatürün oldukça geniş ve çeşitli olduğundan bahseden Özvar, "Girişimci Üniversite Modeli", "Bölgesel İnovasyon Sistemleri" ve "Odaklanmış Üniversite Yaklaşımı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Öğrenciler şehrin turisti olmamalı'

Üniversitelerde öğrencilere yönelik projeler geliştirilmesi gerektiğini de ifade eden Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:

"İşletmelerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre belirlenen öğrenci projeleri aracılığıyla bölgedeki öğrencilerin üretkenliklerini artırmak. Yani burada okuyan öğrencilerimiz bölgenin veya şehrin turisti olmamak zorundadır. Bu bölgenin bir parçası haline getirilmek zorundadır. Bu bölgenin üretken bir parçası olmak durumundadır. Bu da ancak öğrenci projeleriyle gerçekleştirilebilecek bir misyondur. Bu da en az öğretim elemanları, üniversite hocaları, araştırıcılar kadar öğrencilere yönelik bu tür projelerin öne alınması gerektiğini, öğrencilerin daha okurken lisans ve lisansüstü düzeyde onları daha fazla şehre yönelik nasıl üretken yapabiliriz sorusuna cevaplar aranması gerektiği kanaatimi sizlerle paylaşmak isterim."

Yükseköğretim sistemindeki üniversitelerin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim sergilediğini belirten Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şöyle konuştu:

“Ancak bize göre tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmaları gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durumdur. Halbuki özellikle yeni kurulan üniversitelerimiz kendi bölgelerinde; kurumsallaşmasını tamamlamış, gelişmiş üniversitelerimizin o bölge için üretemeyecekleri işleri başarabilir, kazandıramayacakları değerleri o bölgeye kazandırabilirler. Üniversitelerimizin bir kısmının eğitimde, bir kısmının araştırma ve teknoloji üretiminde, bazılarının da bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasında fayda mülahaza ediyoruz. Üniversitelerimizin, eğitim süreci fonksiyonlarını yerine getirirlerken, araştırma sürecinde ise bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşabilmeleri ve bölgelerinin kalkınmasına katkı sunmaları son derece önemlidir. Bu yaklaşım, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında “Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir” eylem başlığı olarak açık bir şekilde belirtilmiştir.  Halihazırda Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projemizde epey mesafe kat ettik. Üniversitelerimiz, Bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Valiliklerimiz ve diğer yerel aktörlerimizle birlikte eşgüdüm halinde yürütülen bu proje kapsamında 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklenmiştir. Nitekim DAP Bölgesinde bulunan Bingöl, Iğdır, Muş Alparslan ve Munzur Üniversitelerimiz de Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programımızda yer almaktadır.” dedi.

Konuşmasının son bölümünde, üniversitelerin DAP yoluyla geliştirdikleri projelerin sonuç ve etkilerini görmek istediklerini belirten Özvar, “Üniversiteler olarak 2014 yılından itibaren birlikte gerçekleştirmiş olduğunuz projelerin somut çıktıları temel sektörlerin gelişmesine, istihdamın yaygınlaşmasına, üretimin ve verimliliğin artışına, ilgili sektörlerdeki iş gücünün beceri ve yetkinlik kazanmasına ne ölçüde tesir etti? Bugün karşı karşıya olduğumuz önemli sınavlardan biri de işte bu çabaların neticelerini iyi değerlendirebilmek olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile siz değerli kurum temsilcisi rektörlerimizden paydaşlarla birlikte bunun muhasebesini ve envanterini çıkarmanızı bekliyoruz” dedi.

Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla son buldu.

Toplantıya, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Gün boyu devam eden toplantının öğleden sonraki bölümünde ise Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Uygulama ve Sonuçlarıyla ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda daha sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Atatürk Üniversitesi Senato Üyelerine hitap etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti. Özvar, üniversite senato üyeleriyle de bir toplantı yaptı.