ELİS ( Bölge Kalkınma İdareleri Elektronik Proje İzleme Sistemi )PROJE BAŞVURU REHBERLERİ

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

PROJE BAŞVURU KILAVUZU


Konu: DAP Elektronik Proje Çağrı Sistemi

 

İdaremiz tarafından bugüne kadar Kamu kurum ve kuruluşları tarafından resmi yazı ile gönderilen proje teklifleri alınarak değerlendirilmekte ve hak kazanan kurumlar ile protokoller imzalanarak projeler hayata geçirilmektedir.

Yeni dönemde projelerin kabulü için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje kabulüne ve izlemesine ilişkin olarak bir elektronik sistem hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2025 yılı için proje teklifleri ilgili sistem üzerinden elektronik olarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına iletilecektir.

Sisteme ilişkin süreç ekte tarafınıza gönderilmiş olup ilinizde proje başvurusu yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu talimatlara uygun işlem yapması gerekmektedir.

Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu çerçevede, proje teklif döneminde herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermemek için ilgili duyurunun ilinizde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi ve Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından ivedilikle kullanıcı kayıtlarının EK’te belirtilen şekilde yapılması hususunda;

Gereğini rica ederim.

 

 

Ek 1:

1- https://elis.sanayi.gov.tr/ adresinden e devlet şifresi ile giriş yapılır.

a-     Uygulayıcı kuruluştaki ilgili personel ELİS üzerinden “Proje Giriş Yetkilisi” veya “Proje Onay Yetkilisi” kullanıcı talebinde bulunur.

b-    Proje giriş yetkilisi kurumun talebine göre birden fazla kişi olabilir.

c-     Onay yetkilisi ise Kurumun en üst amiri olacaktır. (İl Müdürlükleri için İl Müdürü, Kaymakamlıklar için Kaymakam, İlçe Müdürlükleri için İlçe Müdürü vb.)

d-    Sistem üzerinden onaya gönder linki tıklanarak talep İdareye iletilir.(örnek görsel Ek-2’ de yer almaktadır.)

e-     Kullanıcı oluşturma işlemleri bitirildikten sonra Uygulayıcı Kurum/kuruluş tüm personel bilgilerini üst yazı ile Ek-3 ‘de örneği verilen tabloyu ekleyerek İdareye gönderecektir.

f-     İdareye talep resmi yazı gönderilmediği takdirde kullanıcı talepleri onaylanmayacaktır.

g-    Resmi yazı İdareye ulaştıktan sonra talepler ve resmi yazıda yer alan kişiler karşılaştırılarak işlemler sonuçlandırılacaktır.

2- Kullanıcı talepleri onaylandıktan sonra ilan edilecek proje çağrı dönemlerinde sistem üzerinden teklifler gönderilecektir.

3- Proje teklifine ilişkin süreç Ek-4 yer alan kullanıcı kılavuzunda yer almaktadır

4- Proje başvuru süreci 10.05.2024 tarihinde başlayacak olup 03.06.2024 tarihinde sona erecektir.

2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı Resmi Yazısı için tıklayınız.


Projelerle ilgili Sorumlu Personel Listesi için tıklayınız.

5- Destek mail adresi: baskanlik@dap.gov.tr

6- İnternet web sayfası ve sosyal medya hesapları:

Web sayfası : https://www.dap.gov.tr

Twitter: @DAPIDARESI

Facebook: Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Ek 2:

 

Ek:3

Kurum

Adı soyadı

Ünvan

Kullanıcı Rolü

 

 

 

 


Ek:4

BÖLGE KALKINMA İDARELERİ ELEKTRONİK PROJE İZLEME SİSTEMİ (ELİS) KULLANICI KILAVUZU .