Kurumsal Dokümanlar
Kalkınma Kütüphanesi Dosyaları
1- Girişimcilik Ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi Yönetici Özeti Raporu

2- Girişimcilik Ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Ve Kümelenme Çalışmaları Raporu

3- Kobi Politikası Raporu 

4- Özel Ekonomik Bölgeler Raporu

5- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

6- Dünyada ve Türkiye’de Teknoloji Transfer Ofisleri Ve DAP Bölgesi İçin Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bölgesel TTO Analizi Raporu

7- DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı Raporu Yönetici Özeti

8- DAP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Yatırım Havzaları Master Planı Raporu

9- DAP Bölgesi Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi Raporu

10- Destinasyon Yönetim Organizasyonu Projesi - Destinasyon Yönetimi Araştırmaları Mevcut Durum Analiz Raporu

11- Erzurum İli Okuma Kültürünün Ekonomik ve Sosyal Analizi

12- Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi - Haritalar

13- Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi

14- Hesarek Dağı Kış Turizm Master Planı ve Fizibilite Raporu

15- TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesinin Damızlık Küçükbaş Hayvan Üretim Tesisi Olarak Uygunluğunun Araştırılmasına İlişkin Fizibilite Raporu

16- Eski Van Şehri Müzekent Projesi

17- Yesilyurt Kentsel Tasarım Projesi Raporu

18- Ahlat Kentsel Tasarım Projesi Raporu

19- Arapgir Kentsel Tasarım Projesi Raporu

20- Urartu Gelişim Koridoru Projesi

21- DAP Bölgesi KÖTSP Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

22- DAP Bölgesi OKUGEP Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

23 - Biyogaz Sektörel Analizi

24 - Elazig İlinde Biyogaz Üretimi ve Biyogazdan Enerji Elde Edilmesi Konusunda Fizibilite Çalismasi

25 - Elazig Jeotermal Ön Fizibilite Raporu